Hjärta mjölk – en storsatsning från LRF

På Mjölkens dag den 1 juni lanserar LRF Mjölk sitt nya projekt Hjärta mjölk.

Mjölkkonsumtionen har minskat och mjölk som livsmedel är ifrågasatt i den allmänna debatten. Därför lanserar LRF Mjölk ett treårigt opinionsbildningsprojekt för att berätta om den svenska mjölkens nytta för hälsan, klimatet och miljön.

Projektet har namnet Hjärta mjölk och riktar sig mot opinionsbildare och yrkespersoner som påverkar barns mjölkkonsumtion. Gå gärna in på Hjärta mjölks Facebook och läs mer, gilla och sprid!