Skånemejerier Mjölk

18 av 22 näringsämnen

Mjölk innehåller hela 18 av de 22 näringsämnen som vi människor behöver få i oss varje dag. Den siffran finns det få andra livsmedel som kan mäta sig med. Mjölkens nyttigheter följer också med till andra mejerivaror.

I kostrekommendationer världen över finns mejerivaror med som en del av en hälsosamt balanserad kost. Livsmedelsverket rekommenderar ett dagligt intag av mejerivaror som mjölk, fil, yoghurt och ost – och med särskild betoning på produkternas höga innehåll av kalcium. Hårdost innehåller mjölkens näringsämnen i koncentrerad form och med två glas mjölk och två ostmackor täcker vi vårt dagliga behov av kalcium.

Mejerivaror är en del av matcirkeln

Nordiska näringsrekommendationerna är de nordiska ländernas officiella bedömning av det samlade vetenskapliga underlaget kring hur olika näringsämnen, livsmedel och matvanor påverkar vår hälsa. I rekommendationerna lyfter man fram helheten i kosten och Livsmedelsverket har omsatt slutsatserna i den lättöverskådliga ”matcirkeln”.

Modellen är en vidareutveckling av vad man tidigare kallade kostcirkeln, och visar hur man genom att täcka in alla de grupper av livsmedel som ingår i cirkeln på ett enkelt sätt kan få en bra och balanserad kost. I matcirkeln har mejerivarorna, där man särskilt lyfter fram osten, sin egen bit av cirkeln och smör finns med under ”matfett”.

Mjölkens viktiga roll i skolan

I grund- och gymnasieskolan är det många barn och ungdomar som bara äter delar av lunchen eller hoppar över den helt. För elever som äter för lite eller för ensidigt kan mjölken, med sin naturliga näringstäthet, rädda en del av den där slarvigt uppätna skollunchen. Här har skolmjölken en funktion som inte kan ersättas.

Bättre än berikade alternativ

Många vegetabiliska drycker marknadsförs som alternativ till mjölk. För att få ett liknande näringsvärde berikar man produkterna med vitaminer och mineraler. Frågan är då om hälsoeffekterna blir de samma? Forskning visar att mjölken med sin naturliga sammansättning av näringsämnen har större positiva hälsoeffekter än de berikade alternativen.

I olika livsmedel sitter näringsämnena samman i komplexa strukturer, ”food matrix”, och det påverkar hur våra kroppar kan tillgodogöra sig dem. Till exempel har studier visat att mjölkens kalcium gör större nytta än samma mängd kalcium som tillsatts i en sojadryck. Lagrad ost har, trots en relativt hög andel mättat fett och även salt, visat sig minska risken för hjärtkärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Det är genom att studera hälsonyttan av olika livsmedel i sin helhet, snarare än de enskilda näringsämnena, som får vi veta hur bra maten som vi äter faktiskt är. Mer om mejeriprodukter och hälsa finns att läsa på LRF Mjölks webbplats Hjärta mjölk

Några av näringsämnen och varför vi behöver dem

Protein
Ingår i kroppens alla celler och är ett av de tre energigivande näringsämnena. Behövs bland annat för att bygga och bibehålla muskler.

Kolhydrater
Viktig energikälla för kroppens alla celler. Laktosen, eller mjölksockret, är den kolhydrat som finns i mjölken (såvida den inte är laktosfri).

Fett
Mjölkfettet ger energi och ser till så att kroppen kan tillgodogöra sig fettlösliga vitaminer. Fettet fungerar även som smakhöjare.

Vitaminer
Riboflavin (vitamin B2)
Behövs för att kroppen ska kunna bryta ner fett, kolhydrater och protein. Hälften av vårt dagsbehov finns i en halv liter mjölk.

Vitamin B12
Nödvändigt för en normal blodbildning och för cellernas ämnesomsättning. Finns endast i animaliska livsmedel som kött, fisk och mjölk.

Vitamin D
Behövs för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalcium. Kroppen skapar Dvitamin genom solljuset, men mer måste tillföras via kosten.

Mineraler
Kalcium
Bygger upp tänderna och skelettet och behövs för att blodet ska koagulera. En halv liter mjölk ger 75 procent av dagsbehovet.

Fosfor
Samverkar med vitamin B för en god ämnesomsättning och med kalcium och vitamin för ett starkt skelett och friska tänder.

Jod
Reglerar celltillväxten och energibalansen. Anses vara särskilt viktigt under perioder i livet då vi växer.

Naturligt näringstät

Skånemejerier mjölk

Skånemejerier mjölk

Mjölk innehåller 18 av 22 essentiella näringsämnen. Kalcium och vitamin D är särskilt viktigt för barn som växer och för att bevara styrkan i benstommen hos äldre.

Skånemejerier Gille

Skånemejerier ost

Ost är ett av de mest energitäta livsmedlen i matcirkeln och därför optimalt för såväl barn som äldre. Tre glas mjölk och fyra skivor ost täcker dagsbehovet av kalcium.

Salakis Kefir

Salakis Kefir

Kefir innehåller sju olika bakteriekulturerna som inte bara är välgörande för magen utan ger även en frisk syra. Producerad i Sverige av svensk mjölk.